Värmepellets 8 mm i storsäck eller småsäck 16 kg till bästa dagspris.