Behöver ni olja till er maskinpark? Vi har det mesta!

MOTOROLJA

Delsyntet 10-40 20 lit 

Helsyntet  5-40  20 lit 

Powerway 15-40  Fat 

 

SKOTEROLJA

Helsyntet 20 lit 4 lit  

Delsyntet 20 lit  4 lit 

 

 

HYDRAULOLJA

Hydraway 32  Fat 

 

Multiway 10-30  20 lit  

Sågkedjeolja 20 lit    4 lit  

 

GLYKOL  20 lit  eller  Upphälld i egen dunk  

SPOLARVÃTSKA konc.  25 lit